เรียน ลูกค้าบริการธุรกรรมการเงิน/Dear Transaction Banking Customer
*แจ้งวันหยุดธนาคาร 01 และ 30กรกฏาคม58 Banking Holiday : 01 and 30Jul15
**ตั้งแต่วันที่ 15มิถุนายน58 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการลูกค้าธุรกรรมการเงินได้ที่หมายเลข
02-6262626 กด 3 และกด 3 เท่านั้น เพื่อการประเมินการให้บริการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
15Jun15 onwards, kindly contact Customer Service Section at no. 02-6262626 press 3 and press 3
only for our Customer. Sorry for any inconvenience caused.
***เพื่อคู่ค้าของท่าน สอบถามรายละเอียดการรับเช็ค ได้ที่หมายเลข 02-6262626 กด *7 และ 0
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
For Cheque Payment Detail Enquiry (Cashier Order), please advise your Supplier to contact
no. 02-6262626 press *7 and 0

verisign

 
Login Cancel
 
Copyright 2002 Bank of Ayudhya PCL. All right reserved.
http://www.krungsri.com