เรียน ลูกค้าบริการธุรกรรมการเงิน/Dear Transaction Banking Customer
1) สำคัญ **แจ้งระบบe-Custom และ e-Cess ปิดทำการชั่วคราวเพื่อปรับปรุง
ในวันที่ 04สิงหาคม58 เวลา 18.00น. - 20.00น. ขออภัยในความไม่สะดวก
Important ** e-Custom and e-Cess System will be temporary closed due to system improvement
on 04Aug15 at 06.00p.m. - 08.00p.m. Sorry for any inconvenience.
3) เพื่อคู่ค้าของท่าน สอบถามรายละเอียดการรับเช็ค ได้ที่หมายเลข 02-6262626 กด *7 และ 0
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
For Cheque Payment Detail Enquiry (Cashier Order), please advise your Supplier to contact
no. 02-6262626 press *7 and 0

verisign

 
Login Cancel
 
Copyright 2002 Bank of Ayudhya PCL. All right reserved.
http://www.krungsri.com