**แจ้งวันหยุดธนาคารและวันหยุดพิเศษปี2559
ธนาคารฯขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า วันที่ 5-6 พฤษภาคม และ 18 กรกฎาคม 2559
เป็นวันหยุดพิเศษตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ท่านได้รับผลกระทบ
จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่มีผลในวันดังกล่าวด้วย
**Announcement of Special Holiday for Financial Institutions in 2016.
As notified by the Bank of Thailand, the 5-6th May 2016 and The 18th July 2016 are special holiday for Financial Institutions.

verisign

 
Login Cancel
 
Copyright 2002 Bank of Ayudhya PCL. All right reserved.
http://www.krungsri.com